Aldea tibetana Danba (Sichuan)

 

 

 

Aldea de la etnia hani en el cantón Dayangjie, Honghe (Yunnan)

 

 

 

Aldea Tuwa al lado del lago Kanas (Xinjiang)

 

 

 

Aldea de la etnia dong en Zhaoxing, Liping (Guizhou)

 

 

 

Aldeas viejas en Wuyuan (Jiangxi)

 

 

 

Poblado Dayan en Lijiang (Yunnan)

 
Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688