Presentaciones de los líderes (2013)

 

 

Comité Central del Partido Comunista de China 

 

 

 Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de China:

 

Xi Jinping

 

 

 Miembros del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China:

 

 

    

                                                             Xi Jinping                          Li Keqiang                          Zhang Dejiang                   Yu Zhengsheng

 

   

                                                                               Liu Yunshan                        Wang Qishan                        Zhang Gaoli

               

 

 

 Miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China: (según el orden de los trazos de sus apellidos chinos)

 

 Xi Jinping, Ma Kai, Wang Qishan, Wang Huning, Liu Yunshan, Liu Yandong (mujer), Liu Qibao, Xu Qiliang, Sun Chunlan (mujer), Sun Zhengcai, Li Keqiang,

 

 Li Jianguo, Li Yuanchao, Wang Yang, Zhang Chunxian, Zhang Gaoli, Zhang Dejiang, Fan Changlong, Meng Jianzhu, Zhao Leji, Hu Chunhua, Yu Zhengsheng,

 

 Li Zhanshu, Guo Jinlong, Han Zheng

 

 

 

 Secretarios del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de China:

 

 

 Liu Yunshan, Liu Qibao, Zhao Leji, Li Zhanshu, Du Qinlin, Zhao Hongzhu, Yang Jing (etnia Mongolia) 

 

 

 

 

 Presidente de la Comisión Militar Central:

 

Xi Jinping

 

 

 

 Vicepresidentes de la Comisión Militar Central:

 

 

 Fan Changlong                    Xu Qiliang

 

 

 

 Secretario de la Comisión Disciplinaria Central:

 

 

 Wang Qishan

 

 

 

Presidente de la República Popular China

 

 

 Presidente: 

 

Xi Jinping

 

 

 Vicepresidente:

 

Li Yuanchao

 

 

Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China

 

 Presidente:

 

Zhang Dejiang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo de Estado de la República Popular China

 

 

 Premier:

 

Li Keqiang

 

 

 

  

 

Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino

 

 

 Presidente:

 

Yu Zhengsheng

 

 

 

Comisión Militar Central de la República Popular China

 

 

 Presidente:

 

Xi Jinping

  

 

 

Tribunal Popular Supremo

 

 

 Presidente:

 

 

 Zhou Qiang

 

 

Fiscalía Popular Suprema

 

 

 Procurador General:

 

 

 Cao Jianming