Tres lugares de topografía yardang más hermosos

 

Urho, yardang maravilloso (Xinjiang)

 

 

 

Bailongdui, yardang misterioso (Xinjiang)

 

 

 

Sanlongsha, yardang espectacular (Xinjiang)

 
Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688