Seis cavernas de turismo más hermosas

 

Caverna Zhijin en Biji (Guizhou)

 

 

 

Caverna Furong en Wulong (Chongqing)

 

 

 

Caverna Huanglong en Zhangjiajie (Hunan)

 

 

 

Caverna Tenglong en Lichuan (Hubei)

 

 

 

Caverna Yueyu en Fengdu (Chongqing)

 

 

 

Caverna Shuixi en Benxi (Liaoning)

 
Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688